Chào mừng bạn đến với list mong muốn của bạn
Xem list mong muốn và hưởng những ưu đãi liên quan.
Hãy đăng nhập tài khoản của bạn để tiện tìm kiếm thông tin.
Chào mừng bạn đến với giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn còn trống。
Hỏi giá đặt hàng
Sản phẩm
Kích thước
Họ tên
Số điện thoại
Nhu cầu
Gửi
Trang đầu / Chính sách quyền riêng tư / Điều khoản dịch vụ, chính sách quyền riêng tư & an toàn
Điều khoản dịch vụ, chính sách quyền riêng tư & an toàn

Tổng quan

Trang web này được điều hành độc quyền bởi XCGS. Trong suốt trang web này, tất cả các lần xuất hiện của thuật ngữ "chúng tôi" có nghĩa là tập đoàn XCGS và "của chúng tôi" có nghĩa là thuộc sở hữu của XCGS. Với tiền đề là bạn đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo của trang web này, XCGS cung cấp cho bạn quyền truy cập hoặc sử dụng trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ trên trang web này.


Nếu bạn truy cập trang web này hoặc mua hàng từ trang web này, bạn đang tham gia “dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản dịch vụ", "Điều khoản"), bao gồm Điều khoản, Điều kiện và Chính sách bổ sung . Các điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với người dùng trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và người đóng góp nội dung.


Trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, bạn sẽ không thể truy cập trang web này hoặc sử dụng các dịch vụ do trang web này cung cấp. Nếu các điều khoản dịch vụ được coi là được chấp nhận, trang web này hứa rằng bạn sẽ bị ràng buộc rõ ràng bởi các điều khoản dịch vụ.


Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào trang web này cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế các Điều khoản dịch vụ này và cập nhật chúng trên trang web này. Bạn có thể kiểm tra trang này định kỳ để biết thông tin mới nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web này nghĩa là bạn đã đồng ý chấp nhận những thay đổi đó. 


Điều 1 - Điều khoản nhóm

Nếu bạn đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này nghĩa là bạn đang ở độ tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật sở tại, và bạn đồng ý cho phép các thành viên chưa đến tuổi trưởng thành trong gia đình dưới sự giám hộ của bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Bạn không có quyền sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, cũng như việc bạn sử dụng trang web này vi phạm pháp luật sở tại (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Bạn không được phát tán bất kỳ mã độc trojan, vi rút hoặc mã phá hoại nào.

Nếu bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ, trang web này sẽ ngay lập tức chấm dứt mọi dịch vụ dành cho bạn.


Điều 2 - Điều khoản chung

Trang web này có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Như bạn đã biết, thông tin cá nhân của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) có thể được truyền đi không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua nhiều mạng khác nhau; (b) Để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị mà có biến đổi tương ứng. Thông tin thẻ tín dụng của bạn luôn được mã hóa trong quá trình tải mạng.

Bạn không có quyền sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác quyền truy cập hoặc sử dụng trang web này và bất kỳ nội dung nào trên trang web này, bao gồm cả thông tin liên hệ, mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến việc thực hiện các điều khoản này.


3 – Tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin

Trang web này không chịu trách nhiệm nếu các tài liệu và thông tin được cung cấp trên trang web này là không chính xác, không đầy đủ hoặc không phải là phiên bản mới nhất. Các tài liệu và thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo, bạn không nên chỉ dựa vào các tài liệu và thông tin trên trang web này hoặc sử dụng chúng như một cơ sở duy nhất khi chưa liên hệ hoặc nhận được thông tin tài liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời. Bất kỳ sự phụ thuộc vào các tài liệu và thông tin trên trang web này là rủi ro của riêng bạn.


Trang web này có thể chứa một số thông tin cũ. Thông tin cũ nói chung không phải là thông tin mới nhất và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web này. Bạn có thể kiểm tra nội dung của trang web này để biết các thay đổi bất cứ lúc nào.


4 – Sửa đổi dịch vụ và giá cả

Giá của các sản phẩm trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng dịch vụ (hoặc nội dung khác trên trang web này) bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc gián đoạn các dịch vụ do trang web này cung cấp.


Điều 5 - Sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu có)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ chỉ có thể được đặt hàng trực tuyến thông qua trang web này. Do số lượng có hạn của các sản phẩm hoặc dịch vụ này, việc trả hoặc đổi hàng chỉ có thể được thực hiện theo chính sách đổi trả có liên quan của chúng tôi.

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để thể hiện tất cả màu sắc và hình ảnh của sản phẩm trong cửa hàng trang web này một cách chính xác nhất có thể. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màu sắc hiển thị trên màn hình máy tính của bạn giống với sản phẩm thực tế.

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, tiêu thụ bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ cá nhân, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào và chúng tôi sẽ thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Bất kỳ mô tả sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có quyền ngừng bán bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ sản phẩm hoặc báo giá dịch vụ nào mà trang web này cung cấp khi bị cấm bán đều vô hiệu.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn mua hoặc có được sẽ có chất lượng như bạn mong đợi hoặc mọi lỗi trong dịch vụ sẽ được chỉnh sửa.


Điều 6 – Tính chính xác của thông tin tài khoản và hóa đơn

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền quyết định giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua hàng của mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Các đơn đặt hàng bị hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt từ cùng một tài khoản khách hàng hoặc cùng một tài khoản thẻ tín dụng, các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng. Nếu đơn đặt hàng của bạn bị thay đổi hoặc bị hủy, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn qua email, địa chỉ thanh toán hoặc số điện thoại bạn đã cung cấp khi đặt hàng. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc cấm đặt hàng khi theo đánh giá của chúng tôi, chúng được đặt bởi một đại lý hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác khi mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể nhanh chóng hoàn tất giao dịch và liên hệ với bạn nếu cần.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại chính sách hoàn trả của chúng tôi.


Điều 7 – Công cụ tùy chọn

Trang web này có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hoặc đầu vào nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó "NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ SẴN CÓ", nhưng chúng tôi không đưa ra bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào và không cung cấp bất kỳ chứng thực nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Việc bạn sử dụng bất kỳ công cụ tùy chọn nào do trang web này cung cấp hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và có quyền được biết, đồng thời bạn nên đảm bảo rằng bạn biết và đồng ý với các điều khoản của các công cụ bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ và tính năng mới (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới) thông qua trang web này. Các tính năng và dịch vụ mới này cũng chịu sự điều chỉnh của điều khoản dịch vụ này.


Điều 8 - Liên kết của bên thứ ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web này có thể chứa thông tin từ bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá tính chính xác của nội dung đó,  chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ thông tin hoặc trang web của bên thứ ba nào hoặc đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc bồi thường nào phát sinh từ việc mua hoặc sử dụng bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc giao dịch khác ở trang web của bên thứ ba. Vui lòng đọc kỹ các chính sách và tuyên bố của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, bồi thường, mối quan tâm hoặc câu hỏi về các sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.


Điều 9 – Ý kiến người dùng, phản hồi và các tài liệu khác

Nếu bạn gửi một số tài liệu theo yêu cầu của chúng tôi (chẳng hạn như bài dự thi), hoặc nếu bạn gửi ý tưởng, gợi ý, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác qua internet, email, bài đăng hoặc cách khác mà không có yêu cầu của chúng tôi (gọi chung là "Đáng giá") , bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch hoặc sử dụng bất kỳ đánh giá nào mà bạn đã gửi cho chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không bị hạn chế. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải (1) bảo mật bất kỳ đánh giá nào mà bạn cung cấp; (2) bồi thường cho bạn về bất kỳ đánh giá nào mà bạn cung cấp; (3) trả lời bất kỳ đánh giá nào mà bạn cung cấp.

Trang web này có quyền, nhưng không có nghĩa vụ theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà theo quyết định riêng của chúng tôi là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu làm người khác phản cảm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các điều khoản dịch vụ này .


Bạn đồng ý rằng đánh giá của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư, đạo đức hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng đánh giá của bạn sẽ không chứa tài liệu phỉ báng hoặc bất hợp pháp, chửi tục hoặc tục tĩu hoặc vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trang web có liên quan theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả để mạo danh người khác hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của đánh giá. Bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ đánh giá nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đánh giá nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.


Điều 10 - Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bạn gửi qua cửa hàng được ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết. 


Điều 11 – Lỗi, sự không chính xác và thiết sót


Trên trang web này hoặc trong dịch vụ mà trang web này cung cấp, đôi khi có thể xuất hiện các lỗi về mô tả sản phẩm, định giá, khuyến mãi, phí vận chuyển, thời gian vận chuyển, các lỗi in ấn liên quan hoặc thiếu thông tin. Nếu có bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, chúng tôi có quyền sửa thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng bất cứ lúc nào, nhưng không có nghĩa vụ thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã đặt hàng), nếu bạn phát hiện bất kỳ sai sót, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.


Trừ khi được pháp luật yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về giá cả. Việc chỉ định thông tin cập nhật hoặc ngày cập nhật trên trang web này hoặc bất kỳ trang web liên quan nào sẽ không được coi là sửa đổi hoặc cập nhật tất cả thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ trang web liên quan nào.


Điều 12 – Cấm sử dụng

Ngoài các lệnh cấm khác được quy định trong các Điều khoản dịch vụ này, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc dịch vụ nếu:

(a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

(b) Lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;

(c) Tham gia vào các hành vi bị cấm bởi các luật và quy định, chính sách, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, công ty, nhóm xã hội và tổ chức khác;

(d) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của trang web này hoặc các trang web khác;

(e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, phỉ báng, hạ thấp, đe dọa hoặc phân biệt đối xử đối với giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật;

(f) Gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn;

(g) Thực hiện bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho an ninh mạng máy tính, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tải lên, truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác, có thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, do đó ảnh hưởng đến trang web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc chức năng và hoạt động của Internet;

(h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác;

(i) gửi thư rác, lừa đảo, hack hoặc thu thập thông tin;

(j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào;

(k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của trang web này hoặc bất kỳ trang web liên quan nào, các trang web khác hoặc mạng internet.

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan nếu bạn vi phạm bất kỳ điều cấm sử dụng nào ở trên.

Điều 13 – Miễn trừ trách nhiệm, hạn chế trách nhiệm

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc sử dụng trang web này của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng các kết quả bạn nhận được từ trang web này sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể hủy dịch vụ trên trang web này bất kỳ lúc nào hoặc vô thời hạn mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này là rủi ro của riêng bạn. Trang web này và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web này (ngoại trừ những sản phẩm và dịch vụ được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp cho bạn sử dụng "nguyên trạng" và "sẵn có", mà không có bất kỳ tuyên bố, bảo hành hoặc điều kiện rõ ràng hay ngụ ý nào. bao gồm khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tính lâu dài, tiêu đề và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, tập đoàn XCGS, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra, tổn thất, khiếu nại hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, thu nhập bị mất, tiền tiết kiệm bị mất, dữ liệu bị mất, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào khác. Cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hoặc các trường hợp khác , đối với bất kỳ khiếu nại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này hoặc các sản phẩm được mua bằng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua trang web. Bởi vì một số khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, trong khu vực tài phán đó trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.


Điều 14 - Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ cho tập đoàn XCGS và các công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi, để giữ cho họ không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu từ bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ này, điều khoản tham chiếu trên trang web này, bất kỳ luật và quy định nào cũng như quy định của tiểu bang có liên quan hoặc quyền của bên thứ ba, trực tiếp tổn thất, mất uy tín, tiền phạt của bên thứ ba, khiếu nại, v.v.


Điều 15 - Khả năng phân chia

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó vẫn sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thực thi sẽ được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản dịch vụ này. không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.


Điều 16 - Chấm dứt

Nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trước ngày chấm dứt vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt thỏa thuận này.

Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Nếu bạn muốn ngừng sử dụng trang web này hoặc nếu bạn quyết định chấm dứt các điều khoản dịch vụ này khi bạn ngừng sử dụng trang web này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào.

Nếu chúng tôi đơn phương đánh giá hoặc nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào trong các điều khoản dịch vụ này, chúng tôi có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền đến hạn và chúng tôi có thể từ chối bạn truy cập và sử dụng trang web này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).


Điều 17 – Toàn bộ hợp đồng

Việc trang web này không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Các Điều khoản dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào chúng tôi đăng trên hoặc liên quan đến trang web này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng trang web này, thay thế mọi thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản, thông tin liên lạc và đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).


Điều 18 - Luật áp dụng và quyền tài phán

Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt mà theo đó chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa hai bên liên quan đến các điều khoản dịch vụ của nền tảng hoặc hoạt động của họ, hai bên sẽ cố gắng hết sức để giải quyết thông qua đàm phán thân thiện; nếu đàm phán thất bại, một trong hai bên có thể nộp đơn lên Ủy ban Trọng tài Tô Châu để phân xử .


Điều 19 – Thay đổi điều khoản dịch vụ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của các Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào trên trang này.

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này và đăng những thay đổi và cập nhật đó trên trang web này theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra trang này thường xuyên để biết thông tin mới nhất. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web này hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web này sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn để chấp nhận những thay đổi đó.


Điều 20 - Thông tin liên hệ

Các vấn đề liên quan về điều khoản dịch vụ, vui lòng gửi tới contact@xcgs.com , chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn kịp thời.


Liên hệ chúng tôi
Hotline: +86 13929287418
Điện thoại quốc tế: (0512)66561729
XCGS:
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI XINGCHEN ( VIỆT NAM ) ICP 14029599 số-1
Gọi ngay:0084 901579353
_xcgs
Tập đoàn XCGS